Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2006

Achteraf zeuren heeft geen zin. NU kun je nog laten weten wat je van de plannen vindt die de gemeente op ons eigen initiatief heeft gemaakt.
 
Laat een reactie achter via de site of stuur een mail
 
naar bart_AT_florahof.nl en vervang de tekens _AT_ door een @
 
 

Read Full Post »

De gemeente heeft kennelijk al een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van 5 bomen. In de wekelijkse publicatie van de gemeente (van 8 november) vind je de volgende tekst:
 

20061138

Het kappen van 5 hemelbomen in de Florahof door Gemeente Noordwijk (Kapvergunning),aangevraagd 31 oktober 2006

Heb je al naar de plannen van de gemeente gekeken? Ze staan hieronder beschreven.

Bart

 

Advertisement

Read Full Post »

Hieronder lees je het voorstel dat Trudy Herweijer van de gemeente heeft gemaakt voor de aanpak van het Florahof. De tekeningen zijn in PDF-formaat beschikbaar. Hier heb je Acrobat Reader voor nodig. De tekeningen vind je door op deze link te klikken.
 
Trudy schrijft in een email aan mij:
 

Tekening 1:

Hier staat  aangegeven welke bomen wij willen kappen. De bomen staan te dicht op elkaar om goed uit te kunnen groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen. Bovendien zij er een paar erg slecht. Door bomen te kappen wordt het terrein een stuk lichter wat de onderbeplanting en gras ten goede komt. De nollen worden uitgefreesd zodat er op dezelfde plek weer heesters / rozen kunnen worden geplant. De beplanting aan de zijde van nrs. 16/21 wordt gerooid evenals de beplanting langs het plateau. De grond in de vakken wordt verbeterd (gewisseld).

Tekening 2:

Het speelplaatsje wordt iets verkleind en voorzien van valdempend kunstgras. Langs het speelplaatsje plaatsen we een laag zg. dubbelstaafs hekwerkje van 0.60 m hoog, kleur groen. Dit hekwerkje voorkomt dat kinderen door de beplanting lopen. Dat geldt ook voor het linker gedeelte van het terrein. Hier plaatsen we hetzelfde hekwerk langs het gras en een te planten wintergroene haag langs het plateau. Ook hier om te voorkomen dat ballen door de beplanting schieten en kinderen zo de straat oprennen. Omdat het hek overal minimaal aan 1 zijde tegen beplanting komt te staan en de hoogte beperkt is, valt het hekwerk niet op, maar biedt wel goede bescherming voor de beplanting.

We willen 2 bomen planten, iets van de rand van het terrein af, zodat de takken niet snel over de straat groeien waardoor er gesnoeid moet worden wat de vorm van de bomen niet ten goede komt. We stellen voor om 2 sierkersen te planten, die in het voorjaar zorgen voor bloeiende elementen.

De te planten heesters zullen minimaal 30% uit wintergroene heesters bestaan, de hagen langs het plateau en de ronde  vakken bij de ingang zijn 100% wintergroen. Verder planten we een groot aantal doorbloeiende heesters en ook solitairen die wat hoger worden en iets bijzonders bieden (sering=bloei, krentenboompje= bloei en herfstkleur, rozen=bloei en bottels , enz.  

Read Full Post »

De afspraak met Trudy Herweijer van de gemeente was verplaatst naar maandag 30-10. Ze had mij vooraf gevraagd expliciet met de buurt te overleggen over het kappen van enkele bomen. Nadat ik met enkele buurtbewoners hierover gesproken had, werd mij al snel duidelijk dat de meningen erg verdeeld waren. Sommige mensen zijn erg voor, anderen pertinent tegen. Dat wordt dus nog een lastig te beslechten onderwerp.
 
Vervanging speeltoestel gaat niet door
Het gesprek met Trudy verliep net als de vorige keer in een goede sfeer, maar zij had echter niet zulk goed nieuws wat betreft de vervanging van het speeltoestel. Daar waar in het eerste gesprek de indruk gewekt werd dat we een nieuw speeltoestel mochten uitzoeken (ik kreeg zelfs een boek mee van een leverancier!), blijkt nu dat de de gemeente van mening is dat het toestel nog in een zodanige staat is dat het niet vervangen hoeft te worden. Ik heb natuurlijk aangegeven dat ik daarin erg teleurgesteld ben en dat het wel haaks staat op de verwachting die men eerst gewekt heeft. Trudy gaf aan dat ze met de leverancier van het huidige toestel in de week van 20 november een inspectie zal doen van het toestel en samen met de leverancier gaat bespreken welk onderhoud er aan het toestel gepleegd moet worden.
 
Hoewel het toestel qua vorm en functionaliteit volgens mij prima voldoet, ben ik van mening dat vervanging door een vergelijkbaar toestel de beste optie is. Maar hier gaan we wat mij betreft nog wel een keer over praten.
 
Vervanging zand door andere ondergrond
Het zand onder het speeltoestel gaat wel vervangen worden. Er zijn meerdere opties:
– Kunstgras
– Een gegoten, kunstof ondergrond (kan in diverse kleuren)
 
Ik heb aangegeven dat kunstgras mij, gezien het karakter van het hofje, de beste optie lijkt.
 
Herbestrating
In de gemeente wordt op diverse plekken door een aannemer gewerkt aan herbestrating. Ook het Florahof stond kennelijk in de planning om nog voor de kerst aangepakt te worden. Het was de bedoeling om al half november te starten! Ik heb aan Trudy aangegeven dat de bewoners niet geïnformeerd zijn. Omdat we nog niet kunnen beslissen over het rooien van bomen is het herbestraten inmiddels uitgesteld.
 
Kappen of niet kappen … that’s the question!
Ik heb Trudy gemeld dat er verdeeldheid is onder de bewoners over het kappen van bomen. Dat kan nog een hekel punt worden, want voor het kappen van bomen is immers een kapvergunning nodig. Als bewoner A voor is kan bewoner B bezwaar aantekenen. Ik heb Trudy gevraagd eerst een compleet plan te maken voor de aanpak en met name de herbeplanting. Want nu praten we alleen over het kappen van bomen en weten we nog niet wat er voor terug komt. Trudy heeft inmiddels een plan gemaakt dat ik snel op de site zal zetten.
 
Onderhoud Florahof
Het was inmiddels volop herfst en het hof lag vol met bladeren. Ik heb Trudy gevraagd of er binnenkort een veegwagen over het hof kon komen en ook of de twee perken bij de ingang geruimd konden worden, omdat de planten uitgebloeid waren. Beide zaken zijn toen heel snel geregeld! Dank je Trudy!
 
Meer nieuws volgt snel!
 
Bart

Read Full Post »